Spærsko, mindre bygningselement, som undertiden findes indskudt mellem spær og murremme, hvorpå bjælker, som spær normalt fastgøres i, også hviler.