Spændramme, træramme til opspænding af malerlærred, se blændramme.