Spændingsnormal, meget nøjagtig jævnspænding til brug ved justering af præcisionsmåleinstrumenter. Oprindelig anvendtes et såkaldt Weston-element, et galvanisk element med ganske kompliceret opbygning i form af et H-formet glaslegeme med cadmiumsalte og cadmium-blyforbindelser. Her kan spændingen fastlægges med en nøjagtighed svarende til seks betydende cifre, forudsat temperaturen bliver holdt konstant inden for meget snævre grænser. I dag anvendes i stedet komponenter baseret på kvantemekaniske effekter.