Sovjetkongressen, (russ. sovjet + lat. kongres), forsamling af repræsentanter fra alle unionens sovjetter.