Soutenere, (fr. soutenir, af lat. sub under + tenere holde), støtte; forsørge.