Sordin, (af ital. sordino, afledn. af sordo 'døv, uden lyd'), dæmper bestående af en kam, en tragt eller et stofstykke beregnet til at reducere eller ændre klangen på hhv. strygeinstrumenter, messingblæseinstrumenter og pauker.