Sommerved, ved, der dannes i slutningen af en vækstsæson, se årring.