Solo - temamelodilinje, i musikken en angivelse af, at en komposition eller stemme helt eller delvis skal udføres af én udøver, enten uakkompagneret eller med ledsagelse som fx i solosonaten. I en koncert betegner solo et solistisk afsnit, modsat det orkestrale tutti. Inden for bl.a. jazz- og rockmusik betegner solo en fri, oftest instrumental improvisation, som en musiker i ensemblet udfører i et nummer over fx et eller flere kor (vers og evt. omkvæd) eller særlige passager tiltænkt netop improvisation. Solostykket ligger normalt imellem kor med fast tema/melodilinje.