Solennitetsvidner, fx ved underskrivelse af et testamente.