Sognebeskrivelsen, Nationalmuseets arkiv over fortidsminder og oldtidsfund i Danmark. Basis er de topografisk-arkæologiske beskrivelser med tilhørende markering på landkort, som blev udarbejdet ved en landsdækkende herredsberejsning 1873-1930. Siden er sognebeskrivelsen systematisk tilføjet oplysninger om findesteder af arkæologisk interesse. Med Museumsloven af 1984 overgik dets funktion til Det Kulturhistoriske Centralregister. Sognebeskrivelsen videreføres nu på elektronisk form som en national database.