Sogdisk, nordøstiransk sprog, der ca. 300-900 e.Kr. blev anvendt i Kinesisk Turkestan og skrevet med et aramæisk alfabet. De ældste tekster fra 300- og 400-t. er især af administrativ art, mens senere tekster, der bl.a. er skrevet af de fra Sogdiana fordrevne "diaspora-sogder", er rent religiøse, især buddhistiske, kristne og manikæiske. Om det oldsogdiske sprog foreligger kun få vidnesbyrd. Se også iranske sprog .