Soft, (eng.), blid; blød; om en stærkt afdæmpet spillemåde i danseorkestre, der da i reglen spiller straight; jf. straight.