Sociallovgivning, lovgivning, som fastlægger retningslinjer for det offentliges bistand til personer, der ikke kan forsørge sig selv som følge af fx alder, invaliditet og sygdom.