Socialindkomst, særligt indkomstbegreb, som 1980-89 anvendtes ved udmåling af sociale ydelser. Socialindkomsten, der i perioden erstattede den skattepligtige indkomst som udmålingskriterium, afveg fra denne dels ved indregning af et tillæg for visse formuegoder, fx ejerboliger, dels ved modregning for nogle af de ligningsmæssige fradrag. Formålet var at reducere omfanget af sociale ydelser til modtagere med ejerbolig og store ligningsmæssige fradrag.