Tyskland indførte fra midten af 1880'erne som det første land et socialt sikringssystem bestående af obligatoriske lønmodtagerforsikringer, der gav sociale ydelser i tilfælde af sygdom, ulykke, invaliditet og alderdom; socialforsikringerne blev finansieret af lovpligtige bidrag fra lønmodtagere og arbejdsgivere. Socialforsikringer er stadig grundlaget for sociallovgivningen i Tyskland, men er i tidens løb blevet udbygget, ligesom staten deltager i finansieringen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker arbejdsskader, arbejdssygdomme og revalidering, og familieforsikringen yder børnetilskud. Den lovpligtige arbejdsløshedsforsikring finansieres ved lige store bidrag fra arbejdstagere og arbejdsgivere, som hver betaler ca. 6,3% af lønsummen.

Dagpenge udgør mellem 63 og 68% af en lønindkomst afhængigt af forsørgerforhold. Hjælpens varighed afhænger af alderen: Dagpenge til modtagere under 42 år kan højst ydes i 12 måneder, mens modtagere over 56 år kan få dagpenge i op til 36 måneder.

Sygeforsikringen administreres af ca. 1200 selvstændige sygekasser. De første seks sygdomsuger betaler arbejdsgiveren løn; derefter ydes sygedagpenge med 80% af lønnen i op til 78 uger inden for tre år. Sygeforsikringen yder lægehjælp ved offentlige eller private klinikker og sygehuse. Forsikringen dækker lønmodtagere og deres nærmeste familie; ca. 10% af befolkningen er ikke dækket.

Den lovpligtige pensionsforsikring administreres af repræsentanter for lønmodtagerne og virksomhederne; finansieringen sker dels ved et forsikringsbidrag på 17,7% af lønsummen, som deles ligeligt mellem virksomhederne og lønmodtagerne, dels ved et statstilskud på ca. 20% af udgifterne.

De tyske grundpensioner finansieres gennem løbende indbetalinger på linje med den danske folkepension; der ydes invalidepension, alderspension og pension til efterladte. Alderspension kan fås, fra man er fyldt 65 år; pensionen beregnes efter en formel, hvor tidligere løn og antal erhvervsaktive år spiller den største rolle.

Personer, som ikke er dækket af lønmodtagerforsikringerne, kan få forsorgshjælp; men derudover gælder der i Tyskland den særlige regel, at forældre har forsørgelsespligt over for deres børn uanset børnenes alder. Også det modsatte gælder: Børn har forsørgelsespligt over for deres forældre uanset forældrenes alder.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig