Socialbedrageri, bedrageri over for det sociale system. Ved socialbedrageri opnås uberettiget udbetaling af fx bistandshjælp, boligsikring, børnetilskud eller dagpenge. Bedrageriet begås ved at vildlede socialforvaltningen eller arbejdsløshedskassen enten ved at give urigtige oplysninger eller fortie oplysninger om fx samlivsforhold eller indtægter. Den mest udbredte form for socialbedrageri i Danmark begås ved, at den, der modtager bistand, undlader at oplyse indtægter ved såkaldt sort arbejde. Socialbedrageri straffes som hovedregel efter Straffeloven som bedrageri. Det er en betingelse for at anvende Straffelovens bedrageribestemmelse, at bedrageren er klar over, at socialforvaltningen eller arbejdsløshedskassen er vildledt, og at vedkommende uberettiget har tjent på vildledningen.