Social klausul, bestemmelse i en international handelsaftale, som fastlægger, at visse mindstekrav vedrørende produktionen skal være overholdt. Disse mindstekrav udspringer af konventionerne om menneskerettigheder. De indeholder normalt retten til faglig organisering og lønforhandlinger, mindstekrav på arbejdsmiljøområdet, regler om, at der ikke må anvendes børnearbejde eller tvangsarbejde, samt regler imod diskrimination. Sociale klausuler bliver bl.a. diskuteret i forbindelse med verdenshandelsorganisationen, WTO. Her har vestlige lande, bl.a. Danmark, krævet, at sociale klausuler inkluderes i aftalerne. Dette har mødt modstand fra flere tredjeverdenslande, der har betegnet sociale klausuler som en form for protektionisme.