Sociabel, (lat. sociabilis, af sociare føre sammen, af socius fælle, kammerat), omgængelig; selskabelig.