Smedje, sted, hvor smedning foregår; især om en bygning, hvor en grov- eller kleinsmed har sit værksted.