Slyngning, fremstilling af snore med fire tråde, der slynges om hinanden vha. såkaldte slyngstokke, hvorpå trådene er opviklet.