Slotcharter, spacecharter, befragtningsaftale (se befragtning), der anvendes ved containertransporter, hvorved et rederi eller en linjeoperatør mod betaling af leje stiller et vist antal slots, dvs. pladsenheder om bord på skibet, til rådighed for en slotbefragter til transport af containere. Størrelsen af de enkelte slots udgør normalt den plads, der skal til for at transportere en tyvefods container.