Sling, (eng. (am.) 'noget, der slynges ned'), d.s.s. gin-sling.