Slagsmål, gensidige legemsangreb, der ikke sker efter aftalte regler som fx i boksning, karate e.l. Slagsmål kan straffes som legemsangreb, men der er mulighed for nedsættelse af straffen, og ofte straffes deltagerne kun for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens regler om forstyrrelse af den offentlige orden.