Skythisk, nordøstiransk oldtidssprog uden selvstændig skriftlig overlevering; der kendes i alt ca. 200 ord, især egennavne. Skythisk har fra 700-t. f.Kr. til 400-t. e.Kr. været talt af nomader i de sydrussiske steppeområder og videre mod nordøst til Kina — områder, der i achaimenidiske indskrifter omtales som sakernes hjemsted; se sakisk. Skythisk har muligvis også været talt længere mod syd, i Syrien, jf. folkenavnet ashkenaz (bl.a. Jer. 51,27), som måske betyder 'skyther'. Se også iranske sprog .