Skydebro, inden for jernbaneteknik en sporbærende bro, der kan parallelforskydes i en rektangulær betongrube. Skydebroer benyttes ved jernbaneværksteder, hvor der er mange parallelle værkstedsspor med kun et tilkørselsspor. De køretøjer, der skal på værksted, køres ud på skydebroen, der så parallelforskydes til det ønskede værkstedsspor. Skydebroer er afløseren for drejeskiver. Princippet benyttes også ved havnebeddinger.