Skumringsrelæ, relæ til styring af udendørs belysningsanlæg, som ønskes tændt og slukket ved bestemte mørke- og lysniveauer, fx gade- og vejbelysning, facadebelysning og butiks- og reklamebelysning. Til registrering af lysintensiteten anvendes en lysdiode, der kan indstilles på forskellige niveauer. Desuden er der indbygget en tidsforsinkelse, der bevirker, at kortvarige belysningsændringer, fx lys fra en forbikørende bil, ikke får indflydelse på styringen af belysningsanlægget.