Skridning, i botanik den proces, der finder sted, når den yderste del af blomsterstanden på en græs kommer fri af øverste blads skededel; der går derefter nogle dage, før selve blomstringen påbegyndes.