Skovbyg, Hordelymus europaeus, art i græsfamilien. Det er et flerårigt, løst tuet skovgræs med 70-90 cm høje strå og aks med tre enblomstrede småaks ved hvert led. Det adskiller sig fra arter i bygslægten (Hordeum), bl.a. ved at yderavnerne er sammenvokset ved grunden. Arten forekommer i store dele af Europa, i Danmark især i Østjylland og på Øerne.