Skolevejleder, på folkeskoleniveau en lærer, der er specialuddannet i at forestå uddannelses- og erhvervsvejledning.