Skolenævn, styrelsesorganer ved folkeskoler 1970-89, der afløstes af skolebestyrelser. Skolenævn havde en række formelle kompetencer, bl.a. godkendelse af skolens fag- og timefordeling. Se også skole (forældreindflydelse).