Skole-tv, tv-programmer, der supplerer undervisningen. I Danmark blev det første program sendt i 1962, og i de følgende år blev virksomheden udbygget. Programmerne sendtes i serier og var dels ment som et supplement til skolens undervisning, dels oplevelsesprægede. Forbilledet var BBC, og der var fra begyndelsen et tæt europæisk samarbejde. Dansk skole-tv ophørte i 1989, men genindførtes i 1998. Se også skoleradio.