Skole-hjem-samarbejde, kontaktform på grundskoleniveau mellem skole og hjem med henblik på at øge den enkelte elevs udbytte af skolegangen. Samarbejdet, der både drejer sig om undervisningsmæssige og sociale forhold, gennemføres oftest ved skole-hjem-samtaler eller større forældremøder.