Skinheads, (eng., af skin 'hud' og plur. af head 'hoved'), medlemmer af en britisk subkultur, der ca. 1970 udvikledes af mods. De dyrker en kompromisløs manderolle og andre traditionelle værdier i arbejderklassen, symboliseret ved store Doc Martens-støvler og en kronraget isse. Subkulturen har siden slutningen af 1970'erne været tæt beslægtet med punk. Bl.a. i pressen har man ofte fokuseret på yderligtgående skinheads, ikke mindst voldelige hooligans inden for nynazistiske og racistiske grupperinger. Siden ca. 1980 har mange skinheads imidlertid forsøgt at sætte fokus på den apolitiske og musikorienterede del af kulturen. Disse strømninger i subkulturen knytter sig typisk til musikgenrer som ska, reggae, punk og northern soul.