Skibskedler, dampkedler til brug i skibe. I dampskibe anvendtes forskellige typer, mest vandrørskedler, udformet således, at de optog mindst mulig plads. Dieselmotordrevne skibe har mindre dampkedler, som opvarmes af dieselmotorens udstødningsgas eller ved oliefyring. Dampen bruges her til almindelige opvarmningsformål og evt. til opvarmning af skibets brændselsolie. Større dampbehov har man i tankskibe, som fragter tyktflydende råolie og fuelolie, der skal holdes varme for at kunne losses med pumper.