Skibsfartsstatistik, statistik, som belyser strukturen og aktiviteten inden for søtransportsektoren. I Danmark består denne sektor af få store virksomheder samt et større antal mindre, og den er i stærk international konkurrence. Se også transportstatistik.