Skægtrøffel, Rhizopogon, svampeslægt, hvis arter oftest vokser underjordisk i sandjord; flere danner mykorrhiza med fyrretræer. Skægtrøffel er beslægtet med visse rørhatte.