Skæglav, Usnea, slægt af laver med rigt forgrenet, busket løv (thallus). De trådformede grene har en hvid marvstreng og er fæstnet til underlaget med en hæfteskive. Almindelig skæglav, Usnea filipendula, vokser i mindre frugtbare egne, bl.a. nordvestjyske klitplantager.