Siparium, (lat., fra gr.), i romersk teater mellemtæppe til midlertidigt at skjule en del af scenen.