Singulærsuccession, (lat. singulær + succession), indtræden i et enkelt el. enkelte af en anden persons retsforhold ved arv.