Sinecure, (fr. sinécure, af lat. sine uden + cura omhu, besvær), vellønnet stilling med lille arbejdsbyrde.