Simpelt tyveri, forsikringsretlig betegnelse for et tyveri, der begås uden for en bygning eller fra en bygning eller et lokale, der ikke er forsvarligt låst. Simpelt tyveri er som hovedregel ikke forsikringsdækket.