Similia similibus curantur, (lat.), lige helbredes med lige; homøopati.