Sill, (eng. 'tærskeltræ, træramme under vindue', samme ord som da. syld), geologisk betegnelse for de magmatiske gange, der løber parallelt med strukturen i de omgivende bjergarter. De opstår, ved at magma trænger ind og størkner i sprækker i jordskorpens bjergarter. Se også intrusion.