Sidste tider er i religiøs sprogbrug en betegnelse for den periode i verdensforløbet, der går umiddelbart forud for dets afslutning; forestillingerne udgør en del af eskatologien.