Showroom, (eng., af show + room værelse, lokale), forevisningslokale, fx til modeopvisninger; udstillingsrum.