Shopper - varer, (ud fra eng. shop butik, købe), person, der på en forretnings vegne køber ind hos konkurrenterne for at undersøge deres varer.