Shiftobjektiv, (1. led eng. 'skifte, forskyde'), fotografisk specialobjektiv til spejlreflekskameraer. Ved at forskyde brændpunktet op eller ned i forhold til filmplanet bliver det muligt at holde filmplanet lodret og dermed undgå de "styrtende linjer", der ofte opstår ved fx arkitekturfotografering.