Sfygmograf, (gr. sfygmo- + -graf), apparat til optegnelse af pulskurven.