Sfærofon, (af gr. sfære + -fon), musikinstrument hvis tone frembringes af en slags radioapparat.