Servobremser, (1. led eng. servo- 'hjælpe-', af lat. servus 'slave'), bremser forsynet med en bremseservo, som forøger trykket i bremsesystemet ud over det tryk, man opnår ved at træde på bremsepedalen; se bremser. Da moderne skivebremser kræver et højt bremsetryk, findes servobremser på alle nyere biler.